Naša firma - ACCURO Brandschutzanlagen GMBH - dosiahla v oblasti protipožiarnych zariadení mnohé úspechy na európskom trhu. certifikáciu ISO 9001 a sme vyškolení od samotných výrobcov komponentov. ( Viking, Grinnell )

Činnost slovenskej pobočky ACCURO Slovakia spol. s r.o. sme zahájili na základe certifikátu udeleného Technického Skúšobného ÚstavuPieštany a získali sme všetky potrebné doklady pre jej legálne prevádzkovanie.

Oproti mnohým našim konkurentom máme pre projektovanie a montáž sprinklerových zariadení certifikáciu nemeckúVdS (Verband der Sachversicherer).

Oblast činnosti:
Projektovanie, montáž, oprava a vykonávanie revízii stabilných a polostabilných hasiacich zariadení podľa VdS, STN, VVÖ, NFPA, FM, IRI, SNIP predpisov.
Semináre hasiacej techniky.
Školenie prevádzkovateľov zariadení.

Rok založenia firmy:
1976

Pôsobiská:
ACCURO Branschutzanlagen GmbH - Mondsee, Rakúska republika - centrála

ACCURO Sonderlöschanlage GmbH - Mondsee, Rakúska republika
ACCURO Slovakia spol. s r.oPovažská Bystrica, Slovenská republika
ACCURO Brandschutzanlagen GmbH - Mníchov, Nemecká republika
ACCURO Brandschutzanlagen spol. s r.o. - Praha, Česká republika
ACCURO Hungary KFT - Szombathely, Maďarská republika
INSTACC Varšava, Poľská republika

ACCURO Bulgaria EOOD - Sofia, Bulharsko
ACCURO d.o.o. - Ljubljana, Slovínsko
ACCURO Russland - Moskva, Rusko

ACCURO Baltic SIA - Jurmala, Litva

ACCURO fire-protection-Ltd. - Ankara, Turecko

Personálna zostava:
Traja uznaní inžinieri od VdS pre hasiace zariadenia.
Inžinieri pre plánovanie automatických hasiacích zariadení.
Montážna a servisná skupina.

Kvalifikácia:
Úrad VdS v Kolíne n. R. (Nemecká republika) udelil 13.10.1996 definitivné oprávnenie pre projektovanie a zhotovovanie sprinklerových zariadení.
Máme oprávnenia VdS pre CO2, argonitové a dusíkové hasiace zariadenia. Certifikácia podľa ISO 9001 z 3.3.1995 a predľžovací audit z 30.6.1999.

Naša adresa v Rakúskej republike:
Matthäus-Much-Strasse 7.
A-5310 Mondsee
Rakúska republika
Tel.: 0043/6232/50-55-0
Fax: 0043/6232/50-55-22
E-Mail:
office@accuro.at

alebo v Slovenskej republike:
Za Orlovským mostom 300.
017 36 Považská Bystrica
Slovenská republika
Tel., fax : 00421 / 42 / 432-0441
E-Mail: accuro
@stonline.sk